Simulaties op maat


Ik wil niet alles uitbesteden, maar voor bijv. een MD traject op onderdelen wel expertise inhuren

Zelf bouwen van een assessment met behulp van simulaties? Dat kan! FranzenConsult beschikt over ca. 300 situaties die op maat kunnen worden gemaakt en vervolgens kunnen worden ingezet in een management development of trainee progamma.

De brede scoop van FranzenConsult garandeert een grote variatie aan bedrijfskundige, HR en leidinggevende casuïstiek met daarbij behorend oproepgedrag voor competenties. FranzenConsult verzorgt graag in co-creatie met de opdrachtgevende partij de uitvoering.

Wanneer er specialistische kennis nodig is, beschikt FranzenConsult over een breed netwerk aan vakexperts waarvan bij de opstelling van de simulaties gebruik wordt gemaakt.

Zo organiseren bedrijven in samenwerking met FranzenConsult een Development Center waarbij zij zelf een actieve rol vervullen en FranzenConsult als expertpartner inschakelen voor specifieke onderdelen van het programma. Een greep uit de mogelijkheden:

  • ontwerpen van de simulaties
  • het invullen van de ‘tegen’rol (die ervoor zorgt dat competenties ook op een professionele manier daadwerkelijk aan bod komen) inclusief het daarvoor geldende draaiboek
  • verzorgen van een workshop voor het goed kunnen beoordelen van het getoonde gedrag (assessoren training). Management en/of HR kunnen hieraan deelnemen
  • ontwerpen van een maatwerk competentie raamwerk waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande wetenschappelijk onderbouwde modellen zoals bijvoorbeeld het UCF (Universal Competency Framework) van CEB
  • ontwerpen van een model waarmee een vlootschouw wordt gedaan (talent scan aan de hand van objectieve criteria die gecorreleerd zijn aan de organisatiedoelstellingen)