Selectie assessments


Risico reductie, weten waar je aan toe bent!

Een gedegen onderzoek om goed te kunnen beoordelen of de deelnemer past bij de functie. Er worden maximaal acht competenties beoordeeld. Het assessment kan zowel in een selectieprocedure als in een situatie van interne doorstroom worden gehanteerd. Doorgaans is sprake van een expliciete geschiktheiduitspraak. Het programma omvat alle beproefde ingrediënten uit de assessment praktijk.

Voor wie?
Het Selectie Assessment is geschikt voor elke doelgroep en iedere functie(groep). Wij gaan uit van een mbo, hbo- en academisch werk- en denkniveau. Bijvoorbeeld managers, specialisten, professionals en account- en salesmanagers.

Ingrediënten
Na het vaststellen van de onderzoeksvraag (persoonlijke intake op locatie van de organisatie is altijd voor rekening van FranzenConsult) en de te beoordelen competenties, wordt het programma vastgesteld aan de hand van de volgende onderdelen:

  • Praktijksimulaties: altijd toegesneden op de specifieke context wat betekent dat ze soms ook ontwikkeld worden met het oog daarop. FranzenConsult draagt hiervan de kosten.
  • Cognitieve intelligentietests: geeft inzicht in algemeen probleemoplossend vermogen
  • Persoonlijkheidsvragenlijst: om zicht te krijgen op persoonlijkheid in relatie met de werk/functie context
  • STAR-interview: een gestructureerde verdieping met de uitvoerend assessment consultant
  • Andere opdrachten: een ‘postbakopdracht’ of een schriftelijke uitwerking van een simulatie
  • Telefonische toelichting (nadat de deelnemer het rapport heeft ontvangen)

Een voorbeeld rapportage is uiteraard beschikbaar, deze is via ‘contact’ op te vragen en wordt per omgaande vrijblijvend aan u toegezonden.