Bedrijfsleider productiebedrijf


Simulaties op maat, “dat wilde ik wel proberen”

Ik wist uit een eerdere samenwerking dat Rex, eigenaar van FranzenConsult, heel veel materiaal beschikbaar heeft om tegemoet te komen aan onze behoefte om goede salesmedewerkers te testen in zo realistisch mogelijke simulaties. Sinds een aantal jaren is er een ingrijpende verandering gaande waarin onze buitendienst (25 mdw) pro-actiever tewerk moet gaan dan in het verleden werd gevraagd. Klanten bestelden namelijk heel vaak uit gewoonte hun spullen bij ons. Wij stelden Rex de vraag of we het salesproces als totaal konden simuleren, dwz van A tot Z. Cruciaal is namelijk niet alleen het contact van klanten met de sales, maar onze customer service is verantwoordelijk voor een goede opvolging. Verder zijn we voor een deel van ons productieproces afhankelijk van buitenlandse leveranciers en die moeten worden gemanaged door de key sales managers. Wat extra complex is dat we onderdeel uit maken van een groot concern en moeten soms ’gedwongen’ inkopen bij ons moederbedrijf. Kortom veel uitdagingen voor het in te zetten veranderingsproces.

Hoe daar vorm aan te geven? FranzenConsult stelde voor om een development centre (DC) in te richten, waarbij onze eigen mensen als assessor optreden en voor de objectiviteit en het ontwerp van het DC expertise van buiten wordt gehaald. Bij dat ontwerp zijn zowel de casuïstiek die FranzenConsult in huis heeft als onze eigen ervaringen in elkaar gevlochten. Dat heeft een zeer effectief traject opgeleverd wat overigens nog in volle gang is. Rex fungeert als contactpersoon en projectleider, met verschillende rollen. De ene keer ziet hij toe op de procesmatige aspecten, de andere keer als geloofwaardige gesprekspartner/ rollenspeler. In het op maat maken van de cases merk je dat hij veel buiten de deur heeft gekeken en dat levert mij ook weer nieuwe inzichten op….