Over FranzenConsult


Centraal in mijn werkervaringen staat het domein arbeid. Het accent ligt sinds pakweg 30 jaar op het adviseren van profit en non-profit organisaties om hen te helpen het menselijk kapitaal het best mogelijk in te zetten. Het accent kan liggen op bedrijfskundige aspecten (“hoe zorg ik ervoor dat mijn resources het meeste bijdragen aan de continuïteit”) of meer op het ontwikkelen van het management en de medewerkers (“ik vind dat ons onderscheidend vermogen ligt in de medewerkers en daarin wil ik als bedrijf investeren”).

Waarom kiezen voor FranzenConsult?

Integer
Omgaan met vertrouwelijke gegevens is voor mij vanzelfsprekend, ik heb een goede antenne voor zowel persoonlijk als politiek gevoelige informatie

Betrokken
Ik leg in mijn ondernemerschap de nadruk op de verbinding. Een klant kan bij mij terecht, ook buiten kantooruren en daar stuur ik vrijwel nooit een factuur voor. Dat maakt je business partners

Creatief
Iedere klantvraag staat op zichzelf en krijgt alle aandacht. Ik heb een hekel aan routine en klanten mogen mij erop afrekenen wanneer ik dat naar hun idee zou doen. De kans dat het gebeurt is klein, ik houd mezelf graag scherp en creativiteit is daarvoor de brandstof.

Kijk verder
Bijdragen aan een gezondere en betere leefomgeving is voor mij belangrijk. Privé en zakelijk. Simpele dingen als digitaal communiceren, verantwoord reizen, delen van kantoorruimte. Maar ook ‘goed’ zijn voor je klant: fatsoenlijke en transparante tarieven. Niet elk telefoontje op de factuur zetten. Anderzijds betekent het voor mij in deze tijden van welvaart stilstaan bij de kwaliteit van leven voor mensen die het minder goed hebben. Daarom sponsort FranzenConsult met regelmaat goede doelen. Een betere samenleving begint bij jezelf…

Achtergrond

rex_franzenNa mijn studie rechten in Utrecht heb ik eerst als arbeidsjurist gewerkt. Daaruit is mijn passie voor personele vragen ontstaan.

Tijdens mijn 2e baan als interne coördinator arbeidsvoorwaarden heb ik mijn theoretisch fundament versterkt.

Een tweejarige Masters leergang bood mij inzicht in modellen en achtergronden van het HR vak. Het voor mij logische vervolg lag in een loopbaan bij een drietal psychologische adviesbureaus, waar ik in totaal ongeveer zestien jaar werkte. De rollen waren divers: managing consultant, senior consultant, business development manager en interim HR adviseur. Door mijn ervaringen bij die bureaus heb ik een diepgaand inzicht gekregen in hoe management development, assessments, strategisch recruitment, HRD-advies en psychometrie organisaties helpen hun eigen performance en die van hun medewerkers te verbeteren.

Sinds 2007 werk ik als zelfstandig ondernemer. Ik zorg er wel voor niet ‘alleen’ te werken en wil daarom deel uitmaken van professionele netwerken, daarom neem ik deel aan verschillende intervisiegroepen (NVP, NVO2). Ik vind het belangrijk om met vakcollega’s te sparren en bij te blijven in ontwikkelingen op het vakgebied. Netwerken is voor mij meer dan kennis opdoen en bijhouden. Ik vind het zinvol en inspirerend om ondernemersbijeenkomsten (KvK, VNO/NCW, businessclubs) bij te wonen en daar een actieve bijdrage aan te leveren, soms als betrokken lid, soms als bestuurder (NVP, OAWS).

Bekijk onderstaande video om een indruk te krijgen van mij en van wat ik voor u kan betekenen.

 

 

Over de Assessor zelf

Sinds ik in 2011 met het label LOS-assessments ben begonnen (als voortzettting van de assessmentpraktijk van de Boertiengroep en miv 2020 geïntegreerd met de activiteiten van Franzenconsult) stond mij voor ogen dat ik samen met andere assessment professionals aan een dynamisch bedrijf wilde bouwen. Geen ‘wasstraat’ waar deelnemers met een min of meer standaardprogramma worden getest. De klantvraag staat centraal en dat vertaalt zich ondermeer in een rapportage die recht doet aan de behoefte van de klant en het inrichten van een specifiek en individueel programma. Ik kan daarbij putten uit bijna 25 jaar assessmentervaring bij een drietal (bedrijfspsychologische) bureaus, variërend van internationaal tot MKB georiënteerd. Ook non profit organisaties heb ik vaak mogen servicen. Voorop staat het voorkomen van routine, daar heb ik een hekel aan en dat houdt me scherp; ook na al die jaren.

Centraal in mijn werkervaring staat het domein arbeid. Waar in het begin van mijn loopbaan de instrumentele HR en procesgerichte aspecten voorop stonden, ligt het accent op advisering aan organisaties om het menselijk presteren daarbinnen te versterken om daarmee organisaties helpen beter te worden dan ze al zijn.

Ervaring met en in verschillende rollen

Ik heb bij vijf organisaties verschillende rollen vervuld: HRD business partner, managing consultant, BU manager, assessmentconsultant en – langer geleden- arbeidsrecht adviseur. Sinds 2007 ben ik zelfstandig en put ik actief uit al die ervaringen. Als eigenaar van FranzenConsult (voor HR advisering) en LOS-assessments opereer ik afhankelijk van de klantvraag als expert, HR sparringpartner, loopbaancoach of –wat ik zelf erg leuk vind- als ‘architect’ van MD trajecten. Ik kan me daarbij helemaal uitleven in het op maat schrijven van (complexe) simulaties bestemd voor een MT, middenkader-managers of specialisten om daarna collectief met de uitkomsten van zo’n development center aan de slag te gaan. Het optreden als rollenspeler die meer doet dan acteren, is iets waar mijn ervaringen bij tientallen organisaties die ik van binnen uit heb leren kennen goed bij van pas komen.