Development assessments


Sterkte/zwakte onderzoek, een gewogen oordeel

Dit type onderzoek is vooral geschikt voor ontwikkelvragen en potentieelbeoordeling waar sprake is van een concrete functie of functiedomein (bijvoorbeeld leidinggeven of sales). In het assessment worden maximaal tien competenties onderzocht en er kan zowel met als zonder een beoordelingsschaal worden gewerkt. Er zijn twee vormen: basis en plus. Eventueel aangevuld met een compacte coachingsmodule.

Voor wie?

Het Development Assessment is geschikt voor elke doelgroep en iedere functie(groep). Wij gaan uit van een mbo, hbo- en academisch werk- en denkniveau.

Ingrediënten (basis) development assessment

  • rollenspellen
  • persoonlijkheidsvragenlijst
  • STAR interview
  • Afhankelijk van de onderzoeksvraag: cognitieve capaciteitentests
  • overige opdrachten
  • eventueel overige vragenlijsten (bijvoorbeeld motivatie en teamrollen)
  • telefonische terugkoppeling van het rapport

De ‘plus’ variant biedt als extra dat er een persoonlijke nabespreking volgt nadat het assessment is afgenomen. De leidinggevende kan ook bij dit gesprek aanwezig zijn.

Wat zijn de resultaten?
Een bondige rapportage met een samenvatting, expertoordeel en ontwikkeladvies. Daarnaast per competentie een overzicht van de sterke- en ontwikkelpunten. Het rapport biedt inzicht in het potentieel én bevat concrete tips en aanbevelingen voor ontwikkeling.

Bij Development coaching wordt de het assessment opgevolgd door twee coachingsessies. De aanbevelingen uit het onderzoek komen terug in de coachgesprekken.

Een voorbeeld rapportage is uiteraard beschikbaar, deze is via ‘contact’ op te vragen en wordt per omgaande vrijblijvend aan u toegezonden.