Delen van kennis, zingeving of zinnig geven?


ShareBusiness anno 2013. Een organisatie die haar missie en droom leeft met haar voeten op de grond. Ontstaan vanuit een idee in 2009 om duurzaamheid te koppelen aan Business kunnen we nu concluderen dat de markt er rijp voor lijkt te zijn. Het idee: we laten ZZP’ers die we bemiddelen óók en dus naast hun betaalde opdracht, een business case van 3-4 weken uitvoeren bij een ondernemer in een ontwikkelingsland. Kennis delen met lokale ondernemers. Onze manier van ontwikkelingssamenwerking. Hoe een intermediair zichzelf maatschappelijk kan onderscheiden. Dat was en is het idee.

Waar we in 2010 gestart zijn met het bemiddelen van bevlogen ZZP’ers, is ShareBusiness gegroeid naar een organisatie die sterk staat in bemiddeling (HR en Finance) en ontwikkeling (MD en (directie)teams). Onze missie staat als een huis: het stimuleren van ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Business creates progress. Drie simpele woorden maar met een belangrijke boodschap. We dragen nu actief bij aan allerlei business cases in ontwikkelingslanden. En onze klanten laten ook graag hun eigen managers zichzelf ontwikkelen door een business case uit te laten voeren. Voor velen ultieme zingeving.

We weten het wellicht al. In oude tijden was degene met het kapitaal de baas. Het woord manager was nog niet uitgevonden. Langzamerhand, door technologische ontwikkelingen, is dit verschoven naar kennis. Diegene die de kennis heeft, had de macht. Ook dit lijkt al achter ons te liggen. Kennis is immers vrij te vinden, op internet. Het gaat vandaag de dag er om, wélke kennis pas ik toe en hoe filter ik alle data. Too much information…. Als professional wordt het overdragen en beschikbaar maken van kennis dus enorm belangrijk. Hoe communiceer ik? Hoe beïnvloed ik mijn collega’s? Allemaal vragen waar geen eenduidig antwoord op mogelijk is. Eigenlijk maar 1, op jouw eigen unieke wijze.

Ook ontwikkelingssamenwerking verandert. Vroeger stelde de West-Europeaan zich hautain op. Ik weet het wel. Dat zit nog wel in onze genen. Wij gingen, soms ook daadwerkelijk, als missionair naar ontwikkelingslanden. Dit verandert ook hard deze jaren. Dit komt niet alleen door de huidige economische crisis. Ontwikkelingslanden worden kansenlanden, de economische groei is goed door verbetering van scholing, goedkope(re) arbeid en grondstoffen. Hierdoor zijn meer en meer organisaties geïnteresseerd in zaken doen met bedrijven in ontwikkelingslanden.

Professionals die via ShareBusiness naar Afrika of India reizen ervaren het zelf. Er is armoede en achterstand ja, maar tegelijkertijd een grote levenslust en ondernemingsdrang. Dit maakt dat vanuit onze visie op kennis delen, met als basis het eigenaarschap van de case bij de lokale ondernemer, een les op zich is voor vele professionals: 1) jij bepaalt niet het probleem van de ander en 2) als je echt kennis wilt delen, dan moet je hard werken om de ander echt een stap vooruit te laten gaan. Zinnig geven dus.

En wie leert nu uiteindelijk het meeste? Dat zullen we niet zo snel weten. Maar één ding is duidelijk. Wie actief aan de slag is gegaan in een ontwikkelingsland, ondergedompeld in de cultuur, uit de comfortzone gegaan is; allemaal keren ze terug met een enorme levensles. Die is voor iedereen anders, maar altijd toepasbaar in je eigen beroep, bedrijf, leven. Business creates progress. Alleen daarom al is sociaal ondernemen in. Geld verdienen en sociale impact kunnen samen gaan. Als je maar deelt. Zinnig? Wij denken van wel.