Bestaat mijn vak nog over 10 jaar?


Eind 2018 heb ik via Linked een e-magazine verspreid ter gelegenheid van mijn 10-jarig jubileum. Het onderwerp van het magazine luidde: “Bestaat jouw vak nog over 10 jaar?”. In dit e-magazine vertellen 13 professionals over de toekomst van hun vak. In dit blog ga ik zelf in op de toekomst van mijn vak. 

Bestaat mijn vak nog over 10 jaar?

Ik ben in de eerste plaats een generalist. Begonnen als arbeidsjurist, daarna overgestapt naar HR en de laatste 20 jaar mijn weg gevonden op het snijvlak waar HR en bedrijfspsychologie elkaar raken. De vraag wat mijn vak is, valt dus niet zo gemakkelijk te duiden. Rode draad in mijn werk is organisaties en medewerkers te helpen het beste uit zichzelf te halen. Dat kan door assessment, bijvoorbeeld door potentieel bepalingen, maar ook door het uitvoeren van een loopbaantraject of een MD programma, waarin talentmanagement centraal staat.

Is assessment future proof?

Voor assessment is dankzij de digitale ontwikkelingen de opkomst van het e-assessment echt een heel belangrijke trend. Er zijn tal van vragenlijsten die online kunnen worden ingevuld en een automatisch gegenereerd rapport opleveren. In discussies over assessments bij nieuwsprogramma’s komen regelmatig technologische ontwikkelingen aan bod. W & S op basis van algoritmen, vaststellen van persoonskenmerken aan de hand van spraakherkenning of DNA, gamification, etc.

Ik snap dat het zo werkt met de mogelijkheden die er nu zijn, voor mij blijft er daarnaast plaats voor het “ambacht” van assessmentconsultant. Niet ouderwets en ingeslapen. Integendeel, kernwoorden zijn juist dynamisch, creatief en digitaal waar efficiënt. En natuurlijk met online vragenlijsten; paper en pencil kan echt niet meer!  Bij ‘artikelen’ lees je over adaptieve assessments, gewoon als idee…

En HR?

Ik ben daar minder stellig in dan bij assessment, tenminste wanneer je naar ‘klassiek’ HR kijkt. Ik zie een verdere groei van de HR business partner die zich richt op de ‘harde’ kant (zeg maar de facts en figures). Je kunt niet meer om big data heen en analytics worden essentieel en technisch gefaciliteerd. Dat vergt een andere benadering van HR; de O van P & O wordt steeds belangrijker, net als de bedrijfskundige aspecten van het vak.

In weerwil van de ‘war for talent’ en ‘handjes’ waarbij het gaat om het binden van medewerkers door een krachtig en individu gericht personeelsbeleid. Die uitdaging ligt primair bij leidinggevenden. Zij zijn de cultuurdragers en HR of P&O ondersteunt hen daarbij en….bewaakt.

Aan specialistisch HR werk zal altijd behoefte blijven, zoals het inspelen op wet- en regelgeving. Sommige andere expertises hebben denk ik hun langste tijd gehad, hoe lang zal functiewaardering nog blijven bestaan? We gaan naar rollen toe en belonen de waarde die een medewerker toevoegt. Ook die waardebepaling ligt echt bij de leidinggevende.

De slag die HR naar mijn idee vaak nog moet maken is nog meer inspelen op wat hun klanten willen. Natuurlijk is er een beweging in die richting, maar het leveren van expertise is slechts een deel van hetgeen je als HR kunt leveren om als business partner te worden ervaren.

Goed luisteren en schakelen van abstractie naar de dagelijkse praktijk en andersom, lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Op langere termijn zal het minder logisch zijn om voor een baas te werken, althans in een traditioneel arbeidscontract. Dat heeft impact op het volume HR functionarissen.

Organisaties zullen echter aantrekkelijk blijven vanwege de schaalgrootte en ingang voor internationale contacten. Dat doe je niet zo snel in je eentje of met een netwerk. Strakke structuren hebben hun tijd gehad schat ik in en HR zal meer de regisseur worden van het creëren van platforms waarin kennis en vaardigheden elkaar ontmoeten. Een soort van professionele makelaar die vraag en aanbod bij elkaar brengt. En niet te vergeten die wel de generator is van individuele en organisatieontwikkeling. Altijd in co creatie met de klant!

Tot slot

Ik wens je als lezer een fantastisch 2019 en vooral ook verdere toekomst toe, met heel veel werkplezier en inspirerende collegiale contacten. Uiteindelijk draait het heel vaak om het kunnen delen van je ervaringen, je contacten en expertise met anderen. Dat maakt werken toch leuk en interessant? Heb je naar aanleiding van het bovenstaande behoefte aan een chat, laat het even weten. Dan neem ik contact op!

Bestel een hard copy van het magazine voor het goede doel!

Naar aanleiding van de vele leuke reacties op het e-magazine heb ik een hard copy van het magazine laten opmaken. Dat idee is ontstaan vanuit de gedachte om een goed doel te ondersteunen. Het gaat om het steunen van het goede werk van de stichting ALS (de spierziekte waarvan je hoopt dat het jou of je naasten nooit overkomt, zie mijn voorwoord in het magazine). Mocht je zelf een exemplaar willen bestellen, dan kan dat via mail/app/contactformulier op www.franzenconsult.nl 

Oh ja, ieder exemplaar kost € 5,00 (ex btw) wat ik vervolgens aan de stichting ALS overmaak. Goed plan?